Veľkoobchod s tepelnou technikou

phone0918 511 228maildopyt@attack-predaj.sk

Ocenenia

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. získala celú radu ocenení od čestných uznaní až po zlaté medaile na domácich i zahraničných výstavách, ktoré udeľuje viacčlenná komisia z odborných kruhov.

Splyňovacie kotle "ATTACK® DP, DPX" získali niekoľko vysoko hodnotných ocenení. Nová rada splyňovacích kotlov ATTACK DPX v nadčasovom designe, ktoré sú vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu s prihliadnutím na životné prostredie každým rokom technicky vyspelejšie

Ako jednou z noviniek bol ocenený na výstave MCE Miláno 2010 sofistikovaný produkt vysokej kvality splyňovací kotol "ATTACK DPX LAMBDA", za inovatívnosť a efektívnosť.

Kotol ATTACK DPX LAMBDA dostal v roku 2010, 2011, 2012 okrem iných aj ocenenie na najvýznamnejších slovenských a českých výstavách (AQUA-THERM Nitra, SHK Brno a AQUA-THERM Praha).

Z technického hľadiska sa jedná o kotol s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom.

Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je 90 %.

Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK DPX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom.

Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky pri verzii LAMBDA dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni 200 mg/m3 prepočítaných na 10% O2.

Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO spalinách ako je jej povolený limit!

Peletizačný kotol "ATTACK® PELLET" získal celkovo 3 zlaté medaile a plakety za vysokú variabilitu a efektívne riešenie temperovania pri výpadku hlavného paliva a to na medzinárodnom odbornom veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA- CLIMATHERM 2008 a 2009 v Bratislave ZLATÚ PLAKETU a na výstave AQUATHERM NITRA 2009 ZLATÚ MEDAILU.

                              DP golddpx gold

Dôležité ocenenia

AQUATHERM 2014

Rok 2014 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILA

Ocenenie za: Výrobok ATTACK WOOD & PELLET

Grand Prix For Arch 2013

Grand Prix - FOR ARCH 2013 Stavební veletrh Praha

Ocenenie za: Výrobok ATTACK DPX Lambda

Cena Mesta VrutkyCena mesta Vrútky 2013

Ocenenie za: Prínos k rozvoju mesta Vrútky a jeho vzornú reprezentáciu.

SHK Brno 2012

Rok 2012 - SHK BRNO - ZLATÁ MEDAILA

Ocenenie za: Kotol na pelety ATTACK PELLET AUTOMATIC PLUS

Racioenergia 2011

Rok 2011 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenenie za: Splyňovací kotol ATTACK DPX 25 PROFI

Ocenenie za splyňovací kotol

Rok 2010 - MCE MILÁNO - EFFICIENZA & INNOVACIONE

Ocenenie za: Splyňovací kotol ATTACK DPX LAMBDA
PRESTÍŽNE OCENENIE
             „EFFICIENZA & INNOVAZIONE“


Spoločnosť ATTACK, s.r.o. prezentovala ako jediná spoločnosť zo Slovenska na najväčšej výstave tepelnej techniky v Európe „MCE MILANO“ v Taliansku.

Ako jednou z noviniek bol predstavený sofistikovaný produkt vysokej kvality splyňovací kotol "ATTACK DPX LAMBDA", ktorý bol na tejto výstave ocenení za inovatívnosť a efektívnosť.

Ocenenie za teplovodný splyňovací kotol

Rok 2010 - AQUATHERM NITRA - ČESTNÉ UZNANIE

Ocenenie za: Teplovodný splyňovací kotol na drevo ATTACK DP 25 PROFI

Ocenenie za peletizačný kotol

Rok 2009 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILA

Ocenenie za: Kotol na spaľovanie drevených peliet ATTACK PELLET 20

Ocenenie za peletizačný kotol

Rok 2009 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenenie za: Peletizačný kotol ATTACK PELLET 20

Ocenenie za peletizačný kotol

Rok 2008 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenenie za: Peletizačný kotol ATTACK PELLET 20

Ocenenie za drevosplyňujúci kotol

Rok 2006 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenenie za: Drevosplyňujúci kotol ATTACK DP PROFI

Ocenenie za kondenzačný plynový kotol

Rok 2005 - RACIOENERGIA BRATISLAVA - ZLATÁ PLAKETA

Ocenenie za: Kondenzačný plynový kotol ATTACK KT

Ocenenie za plynový nástenný kotol

Rok 2003 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILA

Ocenenie za: Plynový nástenný kotol MAXIMUS RZT

Ocenenie za plynový závesný kotol

Rok 2000 - AQUATHERM NITRA - ZLATÁ MEDAILA


Ocenenie za: Plynový závesný kotol ATTACK

Ocenenie za plynový závesný kotol

Rok 1999 - AQUATHERM NITRA - ČESTNÉ UZNANIE

Ocenenie za: Plynový závesný kotol ATTACK


Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o