Veľkoobchod s tepelnou technikou

phone0918 511 228maildopyt@attack-predaj.sk

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Beriete životné prostredie vážne? Naše kotly majú vynikajúce spotrebiteľské a emisné hodnoty.

V celom reťazci vytvárania hodnôt - od spracovania surovín cez dopravu a výrobu až po celoplošný spätný odber a zhodnotenie starých vykurovacích zariadení - platí: maximálne minimalizovať zaťaženie životného prostredia.

Hlavným cieľom a filozofiou spoločnosti ATTACK , s.r.o. je vyvíjať špičkové výrobky s najvyššou kvalitou, funkčnosťou a dizajnom, ktoré dosahujú najvyššiu účinnosť spaľovania s ohľadom na životné prostredie pri zachovaní priaznivej ceny.

Najmä kondenzačné kotly ATTACK, ktoré pracujú s veľkým výkonovým rozsahom a optimálnym zložením spaľovacej zmesi produkujú minimálne škodliviny v spalinách. Vďaka tumu kondenzačné kotly ATTACK omnoho ekologickejšie ako kotly s klasickou konštrukciouS našimi kotlami aktívne prispievajte k ochrane životného prostredia a lepšej budúcnosti pre naše deti.

Ekologické kotly

Podobne drevosplyňovací kotol ATTACK, ktorý najskôr pri primárnom spaľovaní uvoľňuje drevné plyny, ktoré sa následne sekundárne spaľujú, týmto dômyselným systémom spaľovania výrazne zvyšuje svoju účinnost a šetrí zdroje a životné prostredie. V porovnaní s klasickým spaľovaním ponúkajú takmer polovičnú úsporu paliva pri nižšej emisii spalín a popola.

Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o