Veľkoobchod s tepelnou technikou

phone0918 511 228maildopyt@attack-predaj.sk

Solárne panely a technika

Využiteľnosť solárnej energie

Solárne panely Slovensko - globálne horizontálne slnečné žiarenieSlnko je prakticky nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie prístupný počas väčšej časti roka. Využívanie energie slnka pomocou solárnych panelov prispieva k trvalo udržateľnému spôsobu života a nezaťažuje budúce generácie. Samotné využívanie energie slnka nemá nijaké negatívne ekologické vplyvy počas celej doby životnosti solárnych kolektorov ATTACK, ktorá sa v našich podmienkach pohybuje okolo 20 až 30 rokov.

Množstvo slnečnej energie, ktoré dopadne ročne na povrch Zeme je asi 10 000-násobne väčšie, než je súčasná celosvetová spotreba energie za 1 rok!
Medzi jednotlivými regiónmi Slovenska nie je v intenzite slnečného žiarenia veľký rozdiel, medzi najteplejšími a najchladnejšími regiónmi Slovenska predstavuje len približne 15 %. Dôležité je teda skôr umiestnenie slnečných kolektorov na vhodnom, južne orientovanom slnečnom mieste, a nie to, v akom regióne Slovenska bývate.
Intenzita slnečného žiarenia sa počas roka mení. Najviac slnečnej energie získame v letných mesiacoch, kedy je intenzita najvyššia. Maximum slnečného žiarenia na Slovensku zaznamenávame v júli, minimum na prelome decembra a januára. Najviac žiarenia dopadá na Zem vždy na poludnie.

Solárne panely - výhody použitia

 • po vykonaní vstupnej investície je energia zo slnka prakticky zadarmo
 • možnosť ušetrenia 60 – 70 % nákladov na ohrev TÚV
 • slnečná energia nie je ovplyvnená dodávkou a požiadavkami na palivá, teda nie je predmetom rastúcich cien ropy, dreva a pod.
 • úspora je okamžitá a budete šetriť aj veľa rokov v budúcnosti
 • solárna energia je čistá, obnoviteľná a udržateľná, čím taktiež pomáha ochraňovať našu prírodu
 • solárna energia neprispieva ku globálnemu otepľovaniu, kyslým dažďom a smogu
 • aktívne prispieva k úbytku nebezpečných skleníkových plynov
 • solárne systémy prakticky nevyžadujú žiadnu údržbu a vydržia desaťročia
 • solárne kolektory ATTACK je možné inštalovať na všetky typy striech
 • možnosť horizontálnej aj vertikálnej montáže kolektorov

Návrh a inštalácia solárnych kolektorov

Pri inštalácii je dôležité venovať pozornosť výberu miesta pre umiestnenie solárnych panelov (môže to byť strecha domu alebo voľná plocha pre stojace kolektory na vhodnom mieste), s prihliadnutím na plánované rozvody. Pri voľbe miesta inštalácie treba zvážiť prirodzenú alebo obstavanú polohu (napr. stromy alebo domy v zástavbe), prípadne tienisté miesto. V prípade požiadavky ohrevu TÚV a sezónnym ohrevom bazéna sú vhodnejšie ploché solárne kolektory, kde je veľmi priaznivý ukazovateľ cena/výkon. Naopak, kde sa plánuje aj s možnosťou prikurovania, sú vhodnejšie vákuové trubicové kolektory, ktoré majú v prechodných a zimných mesiacoch vyšší výkon.

Pri jednoduchom návrhu solárneho systému sa vychádza z nasledovného vzťahu:

Počet osôb v domácnosti x 1,5 až 2 = plocha solárneho kolektora v m²
Objem solárneho zásobníka = spotreba teplej vody x počet osôb x 1,5 (až 2)

 • priemerná spotreba teplej vody je 50 l (na osobu za deň), pričom uvažujeme s teplotou vody 50°C,
 • pri sprchovaní minieme cca 40 l teplej vody (40°C),
 • pri kúpaní vo vani cca 120 - 150 l (40°C)

Dôležité inštalačné hľadiská:

 • Dôležité hľadisko pri plánovaní je uhol naklonenia, ktorý určuje cieľové využitie. Celoročné rovnomerné využitie (podpora ohrevu teplej úžitkovej vody) je pri optimálnom uhle naklonenia 40 - 50°, naproti tomu pri typickom letnom využití (podpora ohrevu teplej úžitkovej vody alebo ohrev bazéna) je vhodnejší uhol 25 - 30°.
 • Určenie využitia solárnej energie je dôležité aj z hľadiska orientácie kolektora. Odchýlenie z južnej strany znižuje množstvo energie, ale pri 30° uhle nie je značné. Orientácia na východ/západ môže dosiahnuť zníženie využitia o 30 %. Ak je možné si vybrať z dvoch možností, odporúčame vybrať orientáciu na západ.
 • Podľa spôsobu využitia je dôležitá voľba typu kolektora. Na celoročné využitie je vhodný typ s vákuovou technológiou, na sezónne (letné) využitie je tá najlepšia voľba plochý kolektor.
 • Pri návrhu systému je dôležité dbať na dostatočný objem zásobníka, na dosiahnutie jeho bezpečnej prevádzky a spoľahlivej funkcie.

Ploché solárne panely

Plochý kolektorPloché doskové slnečné kolektory ATTACK s plochým absorbérom, chráneným špeciálnym tvrdeným sklom v pevne zaizolovanom ráme. Nosičom tepla v solárnych kolektoroch je špeciálna nemrznúca kvapalina, ktorá prúdi v medenom trubkovom registri pod absorbérom. Ploché kolektory ATTACK sa vyznačujú veľmi dobrým pomerom cena/výkon. Sú ideálnym riešením pre ohrev TÚV, prikurovanie a sezónny ohrev bazénov.

Vákuové kolektory

Vákuový kolektorVákuové trubicové slnečné kolektory ATTACK s desiatimi dvojstennými sklenenými vákuovými trubicami, s vloženým medeným potrubím, v ktorom prúdi tepelná kvapalina. Selektívna absorbčná vrstva sa vytvára na vnútornej strane sklenenej trubice. V záujme maximálneho využitia žiarenia je za vákuovou trubicou parabolické odrazové zrkadlo. Dokonalú izolačnú ochranu vysokej teploty v medených trubkách zabezpečuje vákuum. Ide o solárne panely s vyššou účinnosťou v prechodnom a zimnom období. Ich využitie je opodstatnené pre ohrev TÚV, ako aj pre podporu vykurovania.


PALIVO
Zobrazený počet: 244896
Zoradiť podľa výkonu: výkon Zoradiť podľa objemu: výkon
Spôsob zobrazenia: S obrázkamiTabuľka s obrázkami
Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o