Veľkoobchod s tepelnou technikou

phone0918 511 228maildopyt@attack-predaj.sk

Splyňovacie kotly na drevo rada SLX 7000

91% účinnosťRada kotlov ATTACK 7000 – SLX je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom „spaliny – voda“. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody. Turbulátory zároveň slúžia na vyčistenie výmenníka kotla, čím ho udržujú čistý, kedy výmenník dosahuje najefektívnejšie prevádzkové parametre a maximálnu účinnosť.

Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Zo spaľovaného dreva tak získajú maximum pri účinnosť kotla až do 91,8 %. Vďaka vysokej miere účinnosti sa kotly SLX vyznačujú ekologickým spaľovaním a úsporou paliva. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK SLX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.

ECO CO2 Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK SLX (verzia LAMBDA Touch) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 5-násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO v spalinách, ako je jej povolený limit. Vďaka modernej technológií kotlov ATTACK SLX získate z dreva maximum. 


Modifikácie splyňovacích kotlov ATTACK SLXSplyňovací kotol ATTACK SLX je vybavený dvomi typmi regulácie: PROFI a LAMBDA Touch


ATTACK SLX PROFI


ATTACK SLX PROFI – ovládací panel
Kotol ATTACK SLX PROFI je vylepšený o spôsob regulácie PID a dokáže plynule ovládať otáčky ventilátora podľa teploty vody a spalín a tým dosahuje optimálnu účinnosť. Regulátor obsahuje aj pokročilú logiku riadenia Fuzzy logic, ktorá umožňuje optimálnu úpravu pracovného cyklu splyňovacieho procesu tak, aby dochádzalo k čo najmenším stratám tepelnej energie.


ATTACK SLX LAMBDA Touch


ATTACK SLX LAMBDA Touch – ovládací panel
Elektroniku kotla ATTACK SLX LAMBDA Touch tvorí prehľadný dotykový displej, kde je možné rýchlo nájsť potrebné informácie a nastavenia. Softvér v elektronike je možné kedykoľvek jednoducho aktualizovať. Kotol možno pripojiť na internet pomocou LAN kábla a ovládať do zo vzdialeného miesta cez počítač či dokonca smartfón. 


Porovnanie ovládania PROFI VS STANDARD

       
Zobrazený počet: 244896
Zoradiť podľa výkonu: výkon Zoradiť podľa objemu: výkon
Spôsob zobrazenia: S obrázkamiTabuľka s obrázkami
[ATTACK SLX 20 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

3587 €

 
[ATTACK SLX 20 PROFI]

Cena s DPH:

2194 €

 
[ATTACK SLX 25 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

3587 €

 
[ATTACK SLX 25 PROFI]

Cena s DPH:

2194 €

 
[ATTACK SLX 30 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

3587 €

 
[ATTACK SLX 30 PROFI]

Cena s DPH:

2194 €

 
[ATTACK SLX 35 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

3587 €

 
[ATTACK SLX 35 PROFI]

Cena s DPH:

2194 €

 
[ATTACK SLX 40 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

4277 €

 
[ATTACK SLX 40 PROFI]

Cena s DPH:

2847 €

 
[ATTACK SLX 45 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

4277 €

 
[ATTACK SLX 45 PROFI]

Cena s DPH:

2847 €

 
[ATTACK SLX 50 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

4277 €

 
[ATTACK SLX 50 PROFI]

Cena s DPH:

2847 €

 
[ATTACK SLX 55 LAMBDA Touch]

Cena s DPH:

4277 €

 
[ATTACK SLX 55 PROFI]

Cena s DPH:

2847 €

 
Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o